Portfolio Päivi Elina Järvinen

Tässä Päivi Elina Järvisen portfolio eli tietoa teoistani ja ajatuksistani esiintyvänä taiteilijana, koreografina, pedagogina, tuottajana, kasvattajana, yhteisöllisyyden luojana ja ihmisenä.
Jos minun pitäisi yhdellä sanalla määritellä työni ja elämänikin ydin, olisi vastaus LÄSNÄOLO.

Tällä sivulla kerron tavastani tehdä työtä ja viittaan siihen myös linkein,
joita työni eri osa-alueisiin liittyy.

Tanssi
Liike on kaikille eläville organismeille tyypillinen olemisen muoto. Ihmisen liike on useimmiten päämäärän saavuttamista: nousemista, kulkemista, ylittämistä, tavoittamista, kumartumista… Tanssi saattaa liittyä rituaaleihin tai saada valtaansa kenet tahansa vahvan tunnetilan myötä.

Taidetanssi on aivan oma lajinsa. Olen valmistunut Teatterikorkeakoulun tanssitaiteenlaitoksen ( nykyään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu) historian ensimmäiseltä vuosikurssilta 1988. Meidän pääalueemme oli nykytanssi vaikka treenasimme myös klassisempia versioita. Minut otettiin koulutukseen ainoana koreografiopiskelijana. Koreografina olenkin työskennellyt laajasti niin vapaissa ryhmissä, teattereissa, oopperataloissa, kuoroissa kuin erilaisissa kokoonpanoissa.

Nykytanssi on minulle avara mahdollisuus. Se voi olla virtuoottista, hiottua ja esteettistä ja  arvostan tätä tanssinlajia omanaan. Se on hienoa liikkuvaa kuvataidetta, varsinkin kun teoksissa ovat ammattilaiset myös valo-ja lavastussuunnittelussa.

Omassa työssäni arvostan liikekieltä, jossa liikkeitä ei tehdä ainoastaan liikkeen vuoksi vaan  niillä on esiintyjälle omakohtainen sisältö. Pidän tanssista, joka muuttuu katsojalle aidoksi kokemukseksi. Liikkuvat maallikkokehot ovat minulle koskettavimpia ja merkittäviä, koska yleisö voi samaistua heihin. Samoin ajattelen muista taiteenlajeista, tieteestäkin. Tärkeintä on, että kuulija/katsoja/kokijassa syttyy henkilökohtainen tarttumapinta.

Omassa työskentelyssäni pyrin tuomaan tanssin lähelle kuulijakatsojaa. Tässä apuna ovat
1) autenttinen tila ja sen synnyttämät muistot/reaktiot       yleisössä
2) tilanteeseen tai tilaisuuteen liittyvä teksti
3) moniaistisuuden (tuoksu, maku, tunto, kuulo,näkö, tasapaino) olemassaolo
4) musiikki/sanat/äänet, jotka liittyvät hetkeen
5) valaistus, lavastus, rekvisiitta
6) henkilökohtainen kontakti yleisöön

 

http://maanite.fi/mitrej.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikkuvat kuoroteokset
Kun työskentelin oopperaproduktioissa koreografina, olin usein näyttämöharjoituksissa laulavien solistien, aikuiskuoron, lapsikuoron ja avustajien keskellä orkesterin pauhatessa montussa. Minulle oli vallankumouksellista, päästä musiikin sisäään. Äänet kuuluivat läheltä ja kaukaa, ympäriltäni. Kun Marjukka Riihimäki pyysi minua tekemään Tellu Turkan säveltämän Suden Aika- teoksen liikkeellisesti Philomelalle, olin heti valmis. Nyt saisin viedä yleisön siihen maailmaan, jossa itse olin saanut olla oopperaproduktioiden näyttämöharjoituksissa. Saan päästää yleisön lauletun musiikin sisään.

Tästä alkoi yhteistyö Philomelan kanssa ja olen tehnyt heille lyhyitä ja pitkiä liikkuvia kuoroteoksia sekä konserttiohjauksia . Olen toiminut Liikkuvien kuoroteosten ohjaajana vuodesta 1997 sekä Suomessa, että Norjassa ja teokseni ovat kiertäneet ympäri maailmaa. Ja kiertävät edelleen.

Susinartut 1918 – naisvankien laulut elävät, teos sai ensi-iltansa 11. marraskuuta 2018 ja se kiersi  Suomessa sisällissotaamme liittyvillä paikkakunnilla 15 esityksen verran. Laulajina olivat 35 tamperelaisen naiskuoro Telluksen laulajaa, säveltäjinä Tellu Turkka sekä Telluskuoron silloinen johtaja, säveltäjä muusikko Petra Poutanen nyk. johtaja Mirva Ormin.


Tiede-taide yhteistyö
Vuonna 2006 perustimme Muodonmuutoksia ry:n, joka yhdistää tiedettä ja taidetta ja toimii tällä hetkellä Pälkäneen Luopioisissa. Samana vuonna orasti jo Pitskun kyläkirkon kulttuuriyhdistyksen perustaminen.
Tunnetiistait syntyivät Pitskun Kulttuurikirkkoon Aaltoyliopiston aivotutkijoiden ja Pitskun Kulttuurikirkon, muodonmuutos ry:n ja  taiteilijoiden yhteistyönä. Tutkimme ensin ihmisen viittä perustunnetta aivotutkijoiden kanssa ja sen jälkeen otimme käsittelyyn muut tieteenalat.  Taide voi tiedepuheenvuodon sisällä avata asian selkeämmin kuin sanat tai numeeriset tilastot. Pitskun Kulttuurikirkko, Pohjoinen vesi -taiteilijaryhmä ja INAR ilmastotieteenkeskus ilmastotutkijoineen tekivät yhteistyötä VESI KERTOO kokonaisuudessa.
http://maanite.fi/pohjoinenvesi.html

Moniaistisuus, Aistikylpy, Oma Ääni soikoon, Seniorit
Olemme kaikki moniaistisia yksilöitä. Kaupunkiympäristössä ehkä unohdamme sen tai keskitymme tietoisesti ( kuulokkeet) johonkin tiettyyn aistiin erityisesti. Luonnossa, internetyhteyksien ulottumattomissa olemme usein ”automaattisesti” moniaistisesti läsnä. Haistamme, maistamme, kuulemme, näemme ja käytämme tuntoaistiamme tasapainoillessamme kivien yli tai koskettaessamme puunrunkoa polkumme varrella. Katsomme saniaisten alle ja meren ulapalle. Moniaistisuus on ollut minulle tärkeää aina ja nautin moniaistisista tasapainoisista tiloista ulkona ja sisällä.

Työskennellessäni erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kanssa olen päässyt lähemmäksi aisti(yli)herkkyyksiä. Olen luonut harjoitteita ja kokonaisuuksia, joissa henkilöt, joilla on jokin aisti vahvempana kuin toinen saavat loistaa osaamisellaan. Tätä kautta olen synnyttänyt Aitoon Koulutuskeskuksessa Seppo Rinteen rehtorikaudella  Aistikylpy”metodin”. Se on kaksiviikkoinen kokopäiväinen työpaja, joka keskittyy ryhmässä yksilöiden osamiseen ja niiden vahvistamiseen aistiharjoitteiden kautta. Työpaja päättyy yleisöesitykseen. Kehitystyössä kanssani on toiminut biologi Outi Nummi ja myöhemmin mukaan on tullut myös äänitaiteilija Leena Häkkinen.                                                                                         Vuosien 2020 ja 2021 taitteessa sain tutustua kehitysvammaohjaajien työhön Lohjalla. Olin itsekin kehitysvamma-ohjaajana ja toimin neljässä asumisyksikössä, toimintakeskuksessa ja päivätoiminnassa. Olin mukana erityistä tukea tarvitsevien ja heidän ohjaajiensa arjessa ja työssä. Työskentelyni taustalla oli kartoittaa mahdollista tulevaa yhteistyötä, jolloin jälleen aistityöskentelyn kautta loisimme taideteoksia, esityksiä ja tapahtumia. ”Sellaisena kuin olen” hanke syntyi näiden kokemusten pohjalta Karkkilaan ETEVAn ( nyk.LUVN) päivätoiminnan asiakkaille 2022-2023. Meitä oli projektissa 3 taiteilijaa ja tuottaja sekä päivätoiminnan asiakkaat ja työntekijöitä. Etsimme omia supervoimiamme kuvan, musiikin ja liikkeen avulla. Teimme musiikkia, esityksiä ja näyttelyitä.                                                                                                                              Työskentelyni Senioritalojen eri yksiköissä Suomessa (ja jo varhain ylioppilaaksi kirjoitettuani myös Tukholmassa) on tuonut ymmärryksen siitä, että me jokainen olemme eri tavoin tuntevia ja aistivia. Tärkeää on se, että jokaista henkilöä kohdellaan ainutlaatuisena persoonana ja häntä tuetaan niissä tarpeissa jotka hänellä on.

Koen vahvasti, että meidän  taiteilijoiden on helpompi saada yhteys erityistä tukea tarvitseviin, sillä jokaisella taiteilijallakin on jokin oma erityisvahvuutensa ja usein myös   erityisheikkoutensa. Näin taiteilijalla saattaa olla  kyky halutessaan löytää reitit erityisryhmien kehon ja mielen uumeniin ja vahvistaa kunkin omia ominaisuuksia niitä taiteen avulla tukien ja näin kaikkien elämää vahvistaen.


Tekstiilit
Ennen teatterikorkeakoulua opiskelin Lempäälän kotiteollisuuskoulussa ja lapsuuden haaveen myötä olin kulkemassa kohti ”Läätäliyttä” (räätäli suom.huom.) ja tekstiilitaidetta.
Kankaat ovatkin kulkeneet monin tavoin teoksissani mukana ja olen puvustanut monia töitäni niin Suomussalmiryhmälle (Reijo Kelan ja Heikki Laitisen 7-viikon intensiiviperiodin synnyttämä improvisoidun tanssin ja musiikin ryhmä 1990- ), Duo Mitrejn teoksiin ja Kuoroteoksiin. Olen myös käyttänyt tekstiilejä lavastuselementteinä ja tehnyt itsenäisiä tekstiiliteoksia lukuisiin independent-esityksiin ja mm. Vesi Kertoo-näyttelyyn.
http://maanite.fi/pohjoinenvesivesikertoo.html

Näyttelijäntyö
Olen tehnyt työtä myös näyttelijänä. Teattereissa, elokuvissa, videoissa, mainoksissa, radiossa ja ääniteoksissa.  Ääniteosten tekemisessä pidän eniten hetkistä, jolloin improvisaatio on mahdollista, silloin puhe tulee koko kehostani, se on luontevaa ja totta. Nautin sanoista. Olemme Duo Mitrejn tuotannoissa usein käyttäneet tekstiä tanssin ja musiikin lomassa. Tekstillä voin tuoda konkretian liikkeen abstraktiin maailmaan ja saada yleisön osalliseksi, samaistumaan tapahtumaan.                                                                 ”Näkymätön – Maija Isola” ohj. Leena Kilpeläinen, keväällä 2022 elokuvateattereissa julkaistu dokumenttielokuva, jossa olen Maija Isolan äänenä. Työ on minulle merkittävä monella tapaa. Oli erityisen hienoa tutustua kuvataiteilija, maailmanmatkaaja Maija Isolaan ja hänen avarakatseisuuteensa sekä intohimoonsa maalarina ja tekstiilisuunnittelijana. Se kuinka paljon värit, kukat, puut, säät, vesi, meri ja luonnon olot vaikuttivat Maijaan ja hänen työhönsä, oli erittäin inspiroivaa myös omalle työlleni.

Tekstit-kirjoittaminen

Kahdella jalalla,
avaralla rangalla.
Kuulevalla keholla,
ulottuvalla laella.
Alas juuriin-ylös taivaisiin.
– muutokseen valmis mieli…

Kirjoittaminen on myös tullut osaksi työtäni. Kirjeet, apuraha-anomukset, artikkelit, kolumnit, tarinat ja runot. Sanat ovat alunperin antaneet improvisoituina tai valmiina teksteinä viitekehyksen tanssilleni, mutta työskentelyn myötä ne ovat alkaneet syntyä myös omassa päässä paperille ja näyttelyihin. Minulle sanat ovat sävyjä ja tilanteiden eri puolia, kulmia, säröjä ja yllätyksiä.

Taiteellinen johtaminen ja tuottaminen
Pitskun Kulttuurikirkko
Olen vuosina 2007-2020 toiminut perustamamme Pitskun Kulttuurikirkon kannatusyhdistys ry:n toiminnanjohtajana ja Pitskun Kulttuurikirkon taiteellisena johtajana sekä yleisötyön päätuottajana ja toiminnan rahoituksen hankkijana. Vuosina 2007-2013 yhdessä teatteri- ja elokuvaohjaaja Ilari Nummen kanssa ja vuodesta 2014 eteenpäin yksin. Talo on vanha Pitäjänmäen kyläkirkko ja se oli maaliskuun loppuun myös perheemme yksityiskoti. Olemassaolonsa aikana Pitskun Kulttuurikirkon otsikkoina ovat olleet ”Taide arjen parantajana”, ”Kohtaamisia yli rajojen” ja ”Ilo”. Kirkkosalissa on järjestetty lähes 500 konserttia, esitystä ja tapahtumaa ja vieraita on käynyt yli 17 000. Vuonna 2020 talo siirtyi uusien omistajien käsiin ja minä uusien taiteellisten töiden tekijäksi.–

Pitskun Kulttuurikirkon esitystoiminnan keskiössä ovat olleet
1) uusien esitysmuotojen luominen kuten
– Radiotaiteenteatteri
– Da capo- konsertit
– Tiede- ja taideyhteistyö,
mm. Tunnetiistait, Vesi Kertoo, Pohjoinen Vesi

2) esitysten ja konserttien järjestämine kaikille ikäluokille ja kaikista taidelajeista. Kulttuurikirkon kehitystyössä on ollut vahvasti läsnä myös pedagogiikka ja erilaiset opetusmetodit. Elinikäinen oppiminen toteutuu aikuisbaletissa ja Shindo-venyttely tunneilla sekä teemaseminaareissa ja työpajoissa.

http://www.kulttuurikirkko.net

Opettaminen – Oppiminen

Olen opettanut 10-vuotiaasta asti. Siis jo aika monta vuotta. Tanssitaiteenlaitoksella vaihdoin koreografilinjalta opettajalinjalle – sain rauhan tehdä koreografiaa omalla tavallani ja pedagogiset opinnot lisäksi. Olen saanut tehdä säännöllistä opetustyötä ja kurssimuotoista opettamista. Uusi henkilö/ryhmä on aina erilainen. Minun tehtävänäni on kuulla/ymmärtää/kaivaa esiin jokaisen ääni ja halu. Silloin voimme yhdessä oppia kaikessa rauhassa vaikka mitä.


Päivi

Elämäni tärkeimmät ajatukset ovat:
Pysyvää on vain muutos &  Läsnäolo
Uskon elämän pituiseen oppimiseen.

Iiris, Mikael, Hanni, meri ja ystäväni sekä muistoissa Äiti ja Isä ovat minulle tärkeimmät.

Ja harrastuksistani parhain on Kruununhakalaisessa Kenkävaahtokuorossa laulaminen.