Suomalainen eroseminaari

 

Marianna Stolbovin kouluttama eroseminaariohjaaja Päivi Järvinen ohjaa Suomalaisen 11 tapaamiskerran eroseminaareja.

 

 

Tässä vertaistukiyhmässä käymme läpi eroon johtavat mekanismit, parisuhteiden rakenteet, käsittelemme eroon liittyvää vihaa, surua, pelkoja sekä yksinäisyyttä. Samalla rakennetaan hyvää pohjaa tulevalle elämälle.

Kyseessä on opetuksellinen menetelmä; työmalli, joka perustuu osallistujan omaan aktiivisuuteen. Tapaamisten aikana eroprosessia puretaan niin keskustelujen, luentojen, pienryhmätyöskentelyn sekä monien toiminnallisten harjoitusten avulla. Päivin seminaarissa jokaiseen tapaamiseen liittyy myös lyhyt kehollinen harjoitus, jonka avulla kukin voi tapaamiskertojen välillä purkaa parisuhteen aikana kehoomme syntyneitä jännitteitä.

Kurssin hinta on 350€.
Kurssilla käytämme kahta eri kirjaa
Bruce Fisherin: Jälleenrakennus ja/tai Marianna Stolbowin Erosta eteenpäin. Kirjoja saa kirjakaupoista tai kirjastosta.

Ilmoittauduttuasi lähetän sinulle kyselylomakkeen ja 100€:n  ilmoittautumismaksulaskun. Jos kurssi jostain syystä ei toteutuisikaan ilmoittautumismaksu palautetaan sinulle.

Tiedustelut kulttuuri@me.com tai
050-3649962

Tervetuloa,
eroseminaari on auttanut minua, uskon että sinuakin

T: Päivi

img_2603

Eroryhmä on monelle käänteentekevä kokemus. Se on tutustumismatka omaan itseen; omiin haluihin, haaveisiin, pelkoihin, vihaan ja suruun. Kokemus tuottaa myös  joukon uusia ystäviä, tavalla tai toisella saman kokeneita mielenkiintoisia naisia ja miehiä tarinoineen, joiden näkökulma valottaa omaa kokemustasi uudelta kantilta.

Voit lukea eroseminaarista lisää:

http://suomalaineneroseminaari.fi