Pitskun Kulttuurikirkko

Kohtaamisia yli rajojen

Kulttuurikirkko on keidas metropolissa, keskellä vanhaa kylää. Talossa on tehty, nähty ja koettu monenlaista. Nyt 84-vuotias rakennus on sulkenut sisälleen monta inhimillisen elämän ulottuvuutta.Se on rakennettiin kyläkirkoksi ja yhteisötaloksi, mutta muuntui matkan varrella lastentarhaksi ja opiskelija-asuntolaksi, neurologian hoito- kuntoutus- ja tutkimusklinikaksi, kiuastehtaaksi, venekorjaamoksi ja lopulta yksityiskodiksi.  Talo on saanut elää onnellisten tähtien alla: sen historia kertoo paljon hyvää ihmisten välisistä kohtaamisista.

Vuonna 2006 tila laajeni kodista kulttuurikeskukseksi. Samalla ympyrä sulkeutui, talo tuli jälleen myös alkuperäiseen yhteisölliseen käyttöön. Konsertteja ja muita esityksiä on ollut siitä lähtien yli 450. Kulttuurikirkkoon syntynyt harrastustoiminta on ollut runsasta. Toiminnan ytimeksi on noussut taidetta ja tiedettä yhdistävä, kaikkia aisteja koskettava ja jokaisen kanssakuulija-kokijan hyväksyvä ilmapiiri sekä innon ja läsnäolon merkitys jokaisessa hetkessä.