Talon historia

Rakennus muuntuu moneksi

Pitskun Kulttuurikirkko on Pitäjänmäen entinen kyläkirkko, joka vihittiin käyttöön 8.12.1929. Taloa varten kerättiin talkoovoimin varoja kahdeksan vuoden ajan, Helsingin Diakonissalaitos lahjoitti tontin nimellistä vuokraa vastaan ja se rakennettiin kierrätyshirsistä. Hanke sai suomen- ja ruotsinkieliset kyläläiset puhaltamaan yhteen hiileen ennennäkemättömällä tavalla.

Rakennus toimi kirkkona ja yhteisötalona vuoteen 1959, jolloin Pitäjänmäen nykyinen kirkko valmistui. Sen jälkeen talossa toimi HDL:n lastenkoti ja opiskelija-asuntola, epilepsiayhdistyksen työklinikka, Kastorin kiuastehdas ja trimaraani-venekorjaamo. Vuonna 1999 talo välttyi täpärästi purkutuomiolta ja se myytiin yksityiselle omistajalle, joka kunnosti talon täysin.

Vuonna 2007 ympyrä sulkeutui, kun talon uudet asukkaat  Päivi Järvinen ja  Ilari Nummi lapsineen halusivat avata tilan jälleen myös yhteisölliseen käyttöön. Syntyi Pitskun Kulttuurikirkko.

Vuonna 2012 Pitskun Kulttuurikirkko on käynnistänyt uudelleen yhteistyön Helsingin Diakonissalaitoksen Lapsi- ja perhetyön yksikön kanssa. Yhteistyö alkaa HDL:n Kyläeloa Pitskussa -hankkeen yhteydessä Kulttuurikirkon Kyläjuhlilla toukokuussa 2012.